Afscheid nemen

Afscheid nemen is nooit leuk maar soms maakt het deel uit van de ontwikkeling van de kinderen. Na het zesde leerjaar wacht hen een volgende stap. De stap naar het middelbaar. Van de grootsten van de lagere school worden ze plots de kleinsten van de grote school. Net voor we hen uitwijfden, kregen ze van onze directeur nog een laatste huiswerk mee en dat was... word gelukkige mensen ! Als school hebben we ons best gedaan om hen zo goed mogelijk voor te bereiden. Ze waren nog klein en hadden het nodig dat juffen en meester hen nog bij het handje hielden om hen dan stap voor stap stilletjes los te laten. Vanaf nu gaan ze het zelf moeten doen. We wensen hen veel geluk en zijn er van overtuigd dat dit zeker gaat lukken.

Ook onze 5-jarige kleuters namen afscheid. Niet van onze school maar van de kleuterschool. Ze werden bedacht met een diploma waarmee ze met goed moed naar de grote lagere school kunnen overstappen. Leren lezen, schrijven en rekenen zullen ze. Misschien iets minder spelen en iets meer leren dan ze gewoon zijn. Maar ze zijn er klaar voor. Daar hebben onze kleuterjuffen met heel veel inzet, enthousiasme en ervaring voor gezorgd. 

Tijdens de afscheidsreceptie, bijgewoond door hun ouders, werden zowel de 5-jarige kleuters en de zesdejaars in de bloemen gezet. 
Foto's van de afscheidsreceptie vinden jullie op onze facebookpagina.