Corona

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
We rekenen op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van jou als ouder. Je neemt als ouder zelf zo veel mogelijk maatregelen om je kind zelf op te vangen.
Alleen door deze maatregelen goed op te volgen kunnen we proberen te voorkomen dat onze kinderen besmet worden met het coronavirus.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst, het is belangrijk dat grote samenkomsten vermeden worden, zodat de verspreiding kan gestopt worden. We verzekeren opvang van 8.45 tot 15.00 voor de leerlingen waarvan ouders zelf in de zorg aan de slag zijn of voor leerlingen van twee werkende ouders, die anders opgevangen worden door hun grootouders.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om
kinderen nu te laten opvangen door hun 65+ grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Ter herinnering:

  • Ieder kind met koorts en symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts. We adviseren dat de kinderen door hun ouders worden afgehaald en niet door hun grootouders omdat 65-plussers kwetsbaarder zijn.
  • Ieder kind met koorts of symptomen van bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren) en die mogelijk in contact is gekomen met een vermoedelijk geval of bewezen geval van corona blijft thuis of gaat naar huis en contacteert de huisarts.
  • De kinderen die samenwonen met een bewezen coronapatiënt gaan in isolatie voor 14 dagen, ook al hebben ze geen of milde symptomen.
  • Kinderen uit een klas waar een contact geweest is met een bewezen coronapatiënt nemen twee keer per dag de lichaamstemperatuur en nemen contact op met huisarts bij verhoging.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?