Kerstviering

Kerstmis is het feest van licht en hoop. Als afsluiting van het eerste trimester namen alle kinderen van de lagere school deel aan een mooie kerstviering in de zeshoek. Het was een sfeervolle bijeenkomst waarbij de leerlingen van het zesde leerjaar een mooi kerstspel opvoerden.